Et traume, er en efterreaktion på en ubehagelig/belastende oplevelse.

Det sidder fast i vores underbevidsthed, og mange vil fra tid til anden opleve denne gentagende følelse gennem noget som hedder en traumetrigger.

Et eksempel herpå, kunne være en soldat som har oplevet krigen. Han har måske været vidne til en ildkamp, som har berørt ham i en sådan grad at der er opstået et traume.

Når han så kommer tilbage til sin hverdag hjemme i trygge rammer, kan en lyd tilsvarende det han måtte have oplevet sætte alle hans alarmberedskaber igen.
Det kan også siges på en anden måde, at hans ”Fight or Flight mode” slår til.

Dette kan måske for hans tilfælde betyde at han søger skjul under et bord, og samtidig oplever et utroligt stort ubehag.

Mange af disse oplevelser alt efter hvor adfærds afvigende traumet er, vil opleve at få stillet diagnosen PTSD(posttraumatisk stresslidelse). 

Dette er dog ikke nødvendigtvis det der sker i forhold til at opleve et traume.

Så hvad er et traume?

Generelt kan man sige, at begivenheder, som kan udløse traumer, involverer:

• alvorlig skade på egen person eller trusler om det
• andres død eller trusler mod andres eller eget liv
• grov overskridelse af ens egen eller andres personlige grænser såvel fysisk som psykisk eller trusler om det

I hypnose giver det os muligheden for at gå ind og lade underbevidstheden arbejde med lige netop det som har særlig betydning for os gemmen disse traumer .