Direct Navigation: En effektiv metode til livsstilsændring

Direct Navigation er en hypnosemetode, der tager sit afsæt i at omgås det rationelle og logiske sind.

I hypnose er underbevidstheden mere modtagelig for suggestioner. Direct Navigation udnytter dette ved at bruge misdirection, hvilket betyder at man tvinger det bevidste sind til at give slip.

Når det bevidste sind giver slip, har underbevidstheden fri bane til at arbejde med de negative tanker og følelser, der ligger til grund for problemet.

Dette kan ske på en række forskellige måder, men det er typisk en meget hurtig og effektiv proces.

Direct Navigation er en effektiv metode til at behandle en lang række problemer, herunder:

  • Angst
  • Psykiske lidelser
  • Adfærdsproblemer
  • Søvnproblemer
  • Selvtillidsproblemer

Direct Navigation kan også bruges til at fremme livsstilsændringer, såsom:

  • Vægttab
  • Rygestop
  • Øget motivation

Hvis du ønsker at opnå en positiv livsstilsændring, kan Direct Navigation være den rigtige metode for dig.

Direct navigation er en helt særlig måde at arbejde på.

Se også:

Traumer

Hvad er hypnose?