Hvad er et traume, og hvordan kan hypnose hjælpe?

Et traume er en efterreaktion på en ubehagelig/belastende oplevelse, som sidder fast i vores underbevidsthed.

Traumer kan udløses af en lang række ting, herunder:

    • Alvorlig skade på egen person eller trusler om det
    • Andres død eller trusler mod andres eller eget liv
  • Grov overskridelse af ens egen eller andres personlige grænser såvel fysisk som psykisk eller trusler om det

Når et traume udløses, kan det give en række negative symptomer, herunder:

Hypnose kan være en effektiv behandling af traumer.

I hypnose kan vi gå ind og lade underbevidstheden arbejde med traumet på en dybtgående måde.

Hypnose kan hjælpe med at:

  • Bearbejde traumet og de følelser, der er forbundet med det
  • Reducere symptomer som angst og panik
  • Forbedre livskvaliteten

Hvordan fungerer Hypnose til behandling af traumer?

I hypnoseterapi arbejder hypnotisøren med klienten for at skabe en tilstand af dyb afslapning og koncentration.

Når klienten er i denne tilstand, er underbevidstheden mere modtagelig for suggestioner.

Hypnotisøren kan bruge disse suggestioner til at hjælpe klienten med at bearbejde traumet på en sund måde.

Hypnose til behandling af traumer er en effektiv og sikker behandling, der kan hjælpe mange mennesker med at overvinde de negative konsekvenser af traumer.